ไวรเมท สั่งจอง

ไวรเมทข้ออ้อย9มิลx15ซมx15ซม

 

 สั่งจองได้ค่ะ  

ไวรเมทข้ออ้อย 9มิลx15x15หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร สั่งจองได้ค่ะ

ขนาดไวรเมท เทียบกับปากกา ใหญ่เท่ากันค่ะ  รับที่ 1,000ตรมขึ้น 

 

 

 

 thaiflag small Thailand